Fantastic Music

Songwriting, Musikproduktion, Songtexte, Arrangement, Musikrecht

Gianluca Giger: Bassist, Komponist, Produzent, Arrangeur
Andreas Christen: DJ, Produzent, Rechtsanwalt
Dabu Bucher: Songtexter, Sänger, Komponist, Produzent

Kontakt

***